Tỉ giá: 3.620
/
Hotline: 086.229.5899

LINK SALE MẠNH NGÀY 11/11

Các bạn đã tìm được sản phẩm săn sale cho dịp 11/11 trên taobao chưa.
Tham khảo ngay link sale dưới đây nhé:
Link săn sale chung: https://bitly.com.vn/l64rrc
Link săn hàng hiệu:
G.AP: https://gap.tmall. com/p/rd681072.htm
361 độ: https://361du.tmall. com/
C.ROSS: https://crocs.tmall. com/
B.urberry: https://burberry.tmall. com
P.ULL&BEAR: https://pullandbear.tmall. com
Thời trang nữ U.niqlo: https://uniqlo.tmall. com/campaign-10828-300.htm
Thời trang nam U.niqlo: https://uniqlo.tmall. com/campaign-10828-301.htm
https://semir.tmall. com/campaign-10828-213.htm
O.CHIRLY: https://ochirly.tmall. com
LINING: https://lining.tmall. com/
P.layboy: https://playboynanzhuang.tmall. com/
C.alvin K.lenin Trung Quốc: https://calvinklein.tmall. com
A.rmani Jeans: https://armanijeans.tmall. com
M.IUCO: https://miuco.tmall. com
B.aleno: https://baleno.tmall. com
A.NTA: https://antawd.tmall. com/
L.a C.hapelle: https://lachapelle.tmall. com
S.EMIR: https://semir.tmall. com
C.amel: https://camelnz.tmall. com
J.acke J.ones: https://jackjones.tmall. com