Tỉ giá: 3.620
/
Hotline: 086.229.5899

5 CÁCH THANH TOÁN VỚI ALIBABA.COM

5 CÁCH THANH TOÁN VỚI ALIBABA.COM

1- TT (Thanh toán trước một phần hoặc tất cả)

Mức độ rủi ro cho người mua: Nhiều

Với hình thức thanh toán này, các nhà cung cấp sẽ nhận được thanh toán trước một phần hoặc đầy đủ trước khi bắt đầu sản xuất. Phương thức thanh toán này mang một mức độ rủi ro cho người mua và thường không được khuyến cáo khi giao dịch với một nhà cung cấp không rõ danh tính, chưa có uy tín. Có rất ít cơ hội tiền sẽ trả lại cho bạn nếu bên bán có những sai phạm.

2- Thư tín dụng

Mức độ rủi ro cho người mua: Khá an toàn

Thư tín dụng là khá an toàn cho cả hai bên, tuy nhiên một thư tín dụng mang một số thủ tục phức tạp và thường chỉ được đề nghị với lượng hàng lớn ($ 20.000 và ở trên).

3- Western Union

Mức độ rủi ro cho người mua: Nhiều

Một phương thức thanh toán rủi ro cho người mua mà không được khuyến khích khi lỗi xảy ra thuộc nhà cung cấp thì hầu như rất khó đòi. Western Union thường chỉ nên được sử dụng khi giao dịch với những người mà bạn biết rất rõ nhau. Không có truy đòi nếu có điều gì sai.

4-PayPal

Mức độ rủi ro cho người mua: Khá an toàn

Paypal là một phương thức thanh toán phổ biến cho người mua vì nguy cơ hay rủi ro thanh toán thấp hơn nhiều, dễ sử dụng và bảo vệ người mua và người bán là khá tốt. Mặc dù đó là một lựa chọn phổ biến với người mua, nó ít phổ biến với các nhà cung cấp do khó khăn trong việc rút tiền, mức thuế cao.

5- Uỷ thác thanh toán LC

Mức độ rủi ro cho người mua: Khá an toàn

Khi sử dụng dịch vụ LC, tiền của người mua được giữ bởi một bên thứ 3 và chỉ được trả tiền cho nhà cung cấp sau khi người mua xác nhận giao hàng thỏa đáng về trình tự, chứng từ của đơn hàng. Uỷ thác là một phương thức thanh toán khá an toàn cho việc mua và bán hàng trực tuyến bởi vì khế ước bảo vệ cả người mua và nhà cung cấp. .

Nói chung, khi bạn chỉ là bắt đầu, có thể bạn sẽ muốn tìm kiếm hoặc thương lượng với nhà cung cấp hoặc là chấp nhận PayPal hoặc một số loại hình dịch vụ LC để cung cấp cho bạn mức độ bảo vệ cao nhất.